Uslovi Korištenja

Poštovani Posjetioci,

Dobrodošli na Qootiya.com.

Ovim putem vas želimo upoznati sa uvjetima korištenja naše platforme. Prilikom korištenja naše platforme, sa našim timom sačinjavate obavezujući Ugovor o kupoprodaji, ali i Ugovor o poklonu, o čemu ćemo vas uputiti u dole navedenom tekstu, te vas molimo da navedene uvjete pažljivo pročitate.

Uvjeti korištenja stranice:

 1. Da je lice punoljetno (starije od 18 godina života)
 2. Da ćete prilikom registracije na ovom portalu dati potpune, tačne i istinite podatke.
 3. Da pristup portalu nećete zloupotrijebiti, u smislu daljeg reproduciranja i distribuiranja materijala portala, a bez odobrenja ovlaštenog lica.
 4. Da preuzimate odgovornost u pogledu korištenja Vašeg korisničkog računa.
 5. Da imate volju prihvatiti poklon koji se nalazi u našim kutijama a koji dobivate nakon otvaranja kutija izloženih na našoj stranici.
 6. Da ste saglasni izvršiti određeni zadatak ili se fotografisati, ukoliko je isto neophodno radi ostvarivanja prava na poklon.
 7. Odgovornost za pravne i materijalne nedostatke na stvarima, proizvodima i uslugama snosi Partner, koji na platformi i mobilnoj aplikaciji nastupa kao prodavac.
 8. Da ste saglasni sa povremenim zastojem u radu stranice, a sve zbog redovitog održavanja.
 9. Da imamo pravo, bez prethodne najave, ukloniti Vaš korisnički račun.
 10. Da imamo pravo, bez prethodne najave, bilo koji uvjet, od gore navedenih, ukloniti i/ili izmjeniti, ukoliko to smatramo neophodnim.
 11. Da se smatra prihvaćenim od strane korisnika bilo koja izmjena u pogledu Uvjeta korištenja, ukoliko bez primjedbi nastavi koristiti naš portal.
 12. Sav materijal objavljen na ovoj stranici, isključivo je vlasništvo Persia d.o.o., u daljem tekstu privredno društvo, pod kojim Qootiya posluje.
 13. Strogo je zabranjeno svako dalje reproduciranje i distribuiranje navedenog materijala.
 14. Svim uslugama, navedenim na Qootiya.com, upravlja isključivo društvo, a sve u skladu sa važećim zakonima i propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine.
 15. Autorska prava, pravo žiga, pravo dizajna koji su utvrđeni ili propisno preuzeti zadržava društvo koje upravlja uslugama navedenim na stranici, u skladu sa važećim zakonom na teritoriji Bosne i Hercegovine.
 16. Persia d.o.o. je nositelj svih autorskih prava sa cjelokupnim idejnim sadržajem ove internet stranice.
 17. Da se u potpunosti slažete sa navedenim uvjetima korištenja.