Politika Privatnosti

Korisnički račun i Profil

Neophodno je registrovati profil otvaranjem korisničkog računa na Qootiya.com, čime vi dajte isključivo tačne, istinite i potpune podatke tokom registracije, a koje naš tim traži od vas. Prilikom registracije odabirete svoje „Korisničko ime“, koje ćete nadalje koristiti na našoj web stranici, tzv. jedinstveni log-in pristup. Korisničko ime je isključivo Vaše, te odobrenje za korištenje istog ne dajete trećim fizičkim ili pravnim licima na korištenje. Za korištenje Vašeg korisničkog imena od strane trećih lica, ste isključivo i u potpunosti odgovorni Vi, te ukoliko ste došli do saznanja da se Vaš korisnički ID koristi neovlašteno, bez Vašeg znanja i odobrenja, molimo da nas obavijestite bez odlaganja. Registracija je moguća i putem Vašeg Facebook ili Google account, čime dopuštate Qootiya.com povezivanje s Vašim računima. Na ovaj način možete pristupiti stranici i vršiti kupovinu navedenih usluga i proizvoda. Napominjemo da bez prethodne najave zadržavamo pravo da uklonimo Vaš korisnički račun.

Važna napomena ogleda se u tome da ovaj portal, aplikacija i sve usluge koje vršimo mogu koristiti isključivo punoljetne osobe (lica koja su u momentu stvaranja korisničkog računa navršila 18 godina). Usluge mogu koristiti i maloljetne osobe, ali uz nazočnost i saglasnost skrbnika i roditelja.

Privatnost i lični podaci

Prilikom otvaranja računa na Qootiya, Vi kreirate Vaš korisnički račun/account, te samom prijavom kreirate Vaše korisničko ime/username, koje će biti prepoznatljivo kao takvo Vama i svim licima koji koriste naš portal. Vaše lične podatke dijelit ćemo isključivo sa partnerima čiji proizvod kupujete, te prihvatanjem općih uvjeta ove stranice pristajete da dijelimo Vaše lične podatke sa našim Partnerima, prodavcima.

Poštujemo i cijenimo povjerenje koje ste nam ukazali registracijom na našem portal i instaliranjem naše aplikacije, koja je potpuno besplatna. Garantujemo Vam zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koje se ogledaju u pravu na privatnost i zaštitu podataka, a sve u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose. Lični podaci, tim povodom, znače bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identificirano ili se može utvrditi identitet lica. U pogledu Qootiya.com, naš tim će Vam prilikom registracije i nadalje, upotrebe stranice tražiti isključivo lične podatke koji se ne odnose na posebnu kategoriju ličnih podataka, kao što su rasno porijeklo, nacionalna pripadnost ili etničko porijeklo, kao i neko drugo lično uvjerenje, seksualni život itd., a neki od podataka koje možemo tražiti su:

  • Ime i prezime
  • Datum rođenja
  • Pol
  • Adresa
  • Grad i poštanski broj
  • Broj telefona
  • E-mail adresa

Registracijom na Qootiya.com dajete saglasnost na obrađivanje ličnih podataka od strane našeg tima, pri čemu se lični podaci obrađuju samo u mjeri i obimu neophodnim za ispunjenje određene svrhe, ali prihvatate i uvjete korištenja stranice, koji su taksativno navedeni. Naš tim garantuje da lične podatke neće dijeliti sa trećim fizičkim ili pravnim licima, ali ukoliko se pokaže potreba, navedene podatke možemo dijeliti sa našim Partnerima, koji nastupaju kao prodavci i isključivo za situacije kada Vi odaberete “Box” koji se odnosi na jednog od naših partnera, te naravno ukoliko naši Partneri isto budu zahtjevali. Lične podatke ćemo koristiti isključivo u svrhu poboljšanja kvalitete same stranice i omogućavanju Vama boljih pogodnosti u vezi s kupovinom naših proizvoda i usluga. S tim u vezi primamo i pohranjujemo podatke kada pristupate našoj stranici, odnosno prikupljamo podatke kako bi usavršili našu uslugu, prilagodili kupovinu i komunikaciju sa Vama. Ukoliko se stvori potreba, možemo prikupljati informacije o Vama indirektno, te iste dodati na Vaš profil na našoj stranici.

Cookies, u daljem tekstu kolačići, su za nas jednostavni mehanizam kako bi pohranjivali Vaše informacije, koje nam potpomažu poboljšanju našeg rada u komunikaciji sa Vama, kao što su artikli dodani na Vaš popis kupovine, historija pregledavanja, pamćenja informacija koje ste Vi unosili prilikom posjete stranici (ime i prezime, lozinka). Metod autentikacijskih kolačića je mogućnost da u svakom trenutku znamo da li ste prijavljeni na Qootiya.com ili ne, još jedna pogodnost radi bolje i kvalitetnije komunikacije imeđu Vas i nas. Metod sigurnosnih kolačića osigurava Vama, a i nama potpunu zaštitu Vaših ličnih podataka od strane trećih lica, a to znači da Vam garantujemo za sigurnost podataka i povjerenje koje ste nam tim povodom ukazali.

Vaša privatnost je najvažniji domen našeg poslovanja, te lične podatke nećemo nikada dijeliti sa trećim licima. Sve informacije koje ste nam lično dali, možemo dijeliti jedino i isključivo sa našim Partnerima, prodavcima, koji su usko povezani sa svim transkacijama, a pri tome ćemo Vama, kao našim kupcima, dijeliti informacije u vezi sa transakcijama prenesenim na naše Partnere. Iz tog razloga, u svakom trenutku možete zatražiti pristup Vašim ličnim podacima, kao i brisanje istih, osim u situacijama kada je obrada Vaših ličnih podataka idalje neophodna. Možete nam u bilo koje vrijeme postavljati pitanja, na koja ćemo vrlo rado, u što kraćem vremenskom preiodu i odgovoriti i to na e-mail, support@qootiya.com

Ponuda i prodaja

Qootiya.com nudi svojim korisnicima ponudu proizvoda i usluga od Partnera, u daljem tekstu, trgovac, koje će naši korisnici po sopstvenom nahođenju kupiti, a momentom kupovine, ostvaruju pravo na poklon i to u vidu otvaranja virtuelne kutije, tzv. „Box“ u kojem se nalazi još jedan proizvod ili usluga, čija vrijednost neće biti manja od vrijednosti kupljene stvari, proizvoda ili usluge. Korisnici pristupanjem stranici, a potom i registrovanjem prihvataju sve uvjete utvrđene na ovoj stranici, ali i očituju svoju volju da prihvate poklon koji dobivaju uz kupovinu proizvoda i usluga.

Kao što smo već naveli Qootiya je jedistvena stranica na kojoj vršimo prodaju proizvoda i usluga, a pored toga i nagrađujemo naše posjetioce za svaku pojedinačnu kupovinu, prije nego dobijete poklon, ukoliko naš Partner bude isto zahtjevao, želimo da učinimo Vama samu kupovinu zanimljivijom, te ćemo Vam u pojedinim slučajevima tražiti da se fotografišete sa Vašim poklonom ili ćemo Vam postaviti određeni zadatak, koji nakon što uspješno izvršite, dobijate svoj zasluženi poklon. Funkcionišemo na principu nagradnog poklona, na osnovu kojeg nagrađujemo naše korisnike, jer su nam ukazali svoje povjerenje.

U smislu kupovine, Qootiya.com je posrednik između kupca i trgovca, te ćemo promovirati proizvode i usluge u ime i za račun naših Partnera, te će se kao takav obavezati da proizvode i usluge ispostavi na najbolji mogući način, kao savjesni trgovac. Odgovornost za pravne i materijalne nedostatke na stvarima, proizvodima i uslugama snosi također Partner, koji na portalu i mobilnoj aplikaciji nastupa kao prodavac. Od naših Partnera ćete dobiti kod, na osnovu kojeg ćete na našem portalu biti u mogućnosti otvoriti virtuelni „Box“ u kojem se krije neki od poklona. Kao što je već navedeno moguće je da će neki od naših Partnera tražiti da prije dostavljanja koda, Vama, izvršite fotografisanje na određenom mjestu ili da izvršite određeni zadatak, naravno prihvatanjem ovih uvjeta, pristajete na bilo koji zadatak kako bi ostvarili mogućnost dobijanja koda, te dolaska do svog poklona.

Partneri su također vlasnici i vaučera, isti kao dokaz o kupovini određenog proizvoda, moraju sačinjavati kupčevo ime ili ime koje kupac prethodno utvrdite, vrstu proizvoda i usluge, broj, kao i vremenski rok u kojem kupac može zahtjevati potraživanje proizvoda i usluge. Istekom roka navedenim za potraživanje obaveze navedene u vaučeru, ne može se nadalje zahtjevati produženje trajanja vaučera, datumi trebaju biti jasno naznačeni, a pravo na određivanje rokova i datuma zadržava isključivo Partner.

Zadržavamo pravo da bez prethodne najave, bilo koji od gore navedenih uvjeta, uklonimo i/ili izmijenimo, ukoliko se budu ukazale potrebe za istim, a smatrat ćemo prihvaćenim od strane korisnika u pogledu uvjeta korištenja, ukoliko bez primjedbi nastavi koristiti naš portal i aplikaciju.